Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma

V. I. Lenin's "Imperialism: The Highest Stage of Capitalism" in the Yugoslav language.