Brev fra Karl Marx til Joseph Weydemeyer, 05.03.1852

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, magtens erobring!

BREV TIL JOSEPH WEYDEMEYER

Karl Marx
05.03.1852

Udvalgte Skrifter
Bind 2
Reproduceret af
Den Røde Fane

BREV TIL JOSEPH WEYDEMEYER

London, 5. marts 1852.

… Hvad nu mig angår, så tilkommer der mig ikke den fortjeneste at have opdaget hverken klassernes eksistens i det moderne samfund eller deres indbyrdes kamp. Borgerlige historikere havde længe før mig skildret, hvordan denne klassernes kamp historisk har udviklet sig, og borgerlige økonomer havde fremstillet denne udviklings økonomiske anatomi. Hvad jeg tilføjede af nyt var 1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling; 2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur; 3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund. Uvidende tølpere som Heinzen, der ikke blot benægter klassekampen, men selv klassernes eksistens, beviser kun, at de på trods af deres bloddryppende og skabagtigt humanistiske hylen anser de samfundsbetingelser, hvor bourgeoisiet hersker, for historiens slutprodukt … dens non plus ultra,1 at de blot er bourgeoisiets trælle …

1Latin: yderste grænse – Red.