Perus Kommunistiske Partis Centralkomité: “Deklaration”

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

DEKLARATION

Centralkomité
Perus Kommunistiske Parti
07.10.1993

Forlaget Røde FaneReproduceret af
Den Røde Fane

DEKLARATION

Perus Kommunistiske Parti, proletariatets organiserede fortrop, rekonstitueret af Formand Gonzalo gennem mere end 15 års meget hård kamp, som et Parti af ny type, et marxistisk-leninistisk-maoistisk, Gonzalo tænknings Parti, påtager sig sin historiske og ufravigelige rolle, at kæmpe for magten for proletariatet og folket. I maj 1980 blev oprørets røde og flammende fane udbredt i vinden og tændte folkekrigens uovervindelige og voksende flammer, der retfærdigt og korrekt ledet af Formand Gonzalo siden 1991 har udfoldet sig i den Strategiske Ligevægt og i dag udvikler sig kraftfuldt i sin ubønhørlige march hen mod magtens erobring i hele landet og oprettelsen af Perus Folkerepublik.

I mere end 13 års kampe og sejre har folkekrigen slået dybe rødder i vort fædreland og den er en fakkel for den proletariske verdensrevolution, fordi den er et levende udtryk for marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismens gyldighed, der skabende er blevet anvendt til den peruvianske revolutions betingelser af Formand Gonzalo, ved at konkretisere Gonzalo tænkningen.

Midt i rystende og slagkraftige aktioner anvender vi succesrigt Folkekrigens IV. Strategiske Udviklingsplan for at Erobre Magten, og den VI. og næstsidste militære plan for at Opbygge Magtens Erobring. Vi har kulmineret dens I. Kampagne og har hårdtslående indledt den II. Kampagne: Til Forsvar for Førerskabet imod det folkemorderiske diktatur! og således udvikler vi endnu mere den demokratiske vej, der er begyndt at udfolde sig som en folkebefrielsesvej.

På den anden side er den bureaukratiske vej, der er ved at gennemgå Republikkens største generelle krise og denne regering, der ledes af den folkemorderiske og landsudsælgende marionet Fujimori, yankee-imperialismens mest lydige lakaj, i en mere og mere vanskelig situation og de forholdsregler de tager skaber intet andet end midlertidige opblomstringer og en generel bankerot. De konfronterer større og større vanskeligheder i at anvende deres tre kontra-revolutionære opgaver: at genfremskubbe den bureaukratiske kapitalisme, restrukturere den gamle stat og tilintetgøre folkekrigen, og virkeligheden beviser at det er en historisk og politisk umulighed at udføre dem. Af disse er restruktureringen blevet deres grundlæggende opgave og således tog de med kuppet den 5. april et skridt i deres absolutte centralisering. I dag udfolder de deres “folkeafstemning”, hvor de for enhver pris har brug for at få godkendt deres makværk af en forfatning, for dermed at tage endnu et skridt i Fujimoris præsident enevælde og statens større reaktionarisering. Deraf følger at det folkemorderiske diktaturs næste afstemning mere end nogensinde har en afgørende karakter. Derfor griber og vil de gribe til alle midler, inklusiv den velkendte svindel for at garantere den.

I forbindelse med og for at tjene denne kontra-revolutionære nødvendighed, i deres desperation og magtesløshed over for Folkekrigens fremgang og som en del af deres psykologiske krig indenfor “lav-intensitetskrigen”, har de opsat den ondsindede og fordærvede løgnehistorie, som på den ene side forgæves forsøger at vanære Formand Gonzalo og fortsætter deres overlagte, bedrageriske og afsindige plan om at henrette ham, og som på den anden side ikke er andet end udbasuneringen af deres sorte drøm om “den Lysende Stis kapitulation”. Det er endnu en løgnehistorie som dem reaktionen periodisk opsætter, i dag bliver den udført af den folkemorderiske og landsudsælgende marionet Fujimori, der hænger på de Væbnede Styrkers bajonetter, rådgivet af forræderen Montesinos og morderen Luza og på yankee-imperialismens befaling, hovedsageligt gennem det ondsindede CIA, med den forgæves fordring om at tilintetgøre folkekrigen. En grov og latterlig løgnehistorie som ingen med en smule forstand kan tage alvorligt. Den vil gå op i røg, som de forrige løgnehistorier, over for folkekrigens uophørlige hvirvelvind der opflammer klassekampen hvis voldelige skærpelse, der kommer til udtryk i strejkebølgen og i massive manifestationer, er bevis på at den revolutionære situation i udvikling forstærkes mere og mere og vil udfolde sig som revolutionær krise.

I dag, efter et år, stråler Formand Gonzalos historiske og mesterlige tale sejrrigt og udfordrende over for verden, hans overbevisende og gyldige ord forhøjer kommunisternes og folkets optimisme endnu mere og får de reaktionære til at ryste af skræk. Som dødeligt sårede bæster går de til grunde midt i folkemordet og de igangsætter rasende og latterlige voldsomme angreb, med hvilke de forsøger at dække over at de er rådne lige indtil marven og at de nærmer sig deres endeligt. Mens vi, de revolutionære, kommer tættere på sejren, Magtens Erobring, fordi Partiets ord altid bliver virkeliggjort og vi er faste fortsættere af det som Formand Gonzalo har fastslået: “Ved en lejlighed lovede vi højtideligt aldrig at nedlægge våbnene til kommunismen, at blive ved med den hårde kamp for kommunismen selvom de imperialistiske supermagter eller magter skulle komme bevæbnet til tænderne med deres mægtige våben. Vi kommunister ved hvad vi vil have og hvorfor vi kæmper, intet skal eller kan forhindre os i at opfylde Partiets mål for at tjene folket, proletariatet og verdensrevolutionen”. Ved fejringen af 65-årsdagen for vort glorværdige Parti, genbekræftede vi vor ubrydelige beslutning om at vejledes af marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkning, fortsætte folkekrigen tjenende verdensrevolutionen, og i vort løfte om at give livet for Formand Gonzalo, Partiet og revolutionen.

Folkekrigen vil uundgåeligt sejre og det vil være en storslået begivenhed, der afgørende vil bidrage til den proletariske verdensrevolutions udvikling. Perus Folkerepublik vil blive til støttebase og kampskyttegrav for proletarklassen og verdens folk. Vi vil udvikle den socialistiske revolution og gennem på hinanden følgende kulturrevolutioner vil vi marchere mod vort endemål: Kommunismen. Perus Kommunistiske Parti påtager sig med kommunistisk ansvarlighed sin rolle af at være fakkel og eksempel, men det er Formand Gonzalo med hans uforgængelige lys, den almægtige Gonzalo tænkning der har bragt os hertil og leder os til den gyldne og strålende kommunisme med fast og sikker hånd, og i sin egenskab som fortsætter af Marx, Lenin og Formand Mao Tsetung, bidrager han afgørende til en ny udvikling af marxismen. Vi har den faste overbevisning at det peruvianske folk, det heroiske kæmpende folk, under ledelse af Perus Kommunistiske Parti, der ledes af Formand Gonzalo, vil opnå den totale sejr. Vi vil gøre disse ord til vore, disse overbevisende ord fra vor kære, heroiske og respekterede Formand Gonzalo, den største nulevende marxist-leninist-maoist på jorden: “Vi, der er fast baserede i marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkning; sikre og overbeviste om den proletariske verdensrevolutions triumf og menneskehedens ubændige march mod kommunismen og om den vidtrækkende betydning af den peruvianske revolutions sejr, skal med større og større beslutsomhed påtage os magtens erobring i hele landet og kæmpe modigt og ubøjeligt for den fuldstændige og komplette triumf for den nye sociale orden, socialismen indtil kommunismen. Vi skal altid tage hele erfaringen for verdensrevolutionen i betragtning og hovedsageligt vor egen, Partiets beslutninger om de ‘otte muligheder’ og imperialismens intervention, hovedsageligt yankee-imperialismens, det kan være direkte eller indirekte, alene eller fælles, og forberede os på alle niveauer for at konfrontere dem på et hvilket som helst tidspunkt og under hvilke som helst betingelser, ved at hejse vor ubesejrede proletariske ideologi og udvikle den uovervindelige Folkekrig, altid under Partiets ledelse, altid fast besluttede på at modstå imperialismen og reaktionen med et væbnet hav af masser for at erobre magten, for Perus Folkerepublik og dens forsvar og for det uforgængelige fremtidige mål: kommunismen…” Som Formand Mao sagde: “Vejen er snoet og bugtet, men fremtiden er lysende. Vi må derfor vove at erobre magten og vove at forsvare den. Lad os tage vor skæbne i vor egne hænder!”

LEVE FORMAND GONZALO, FØRER AF PARTIET OG REVOLUTIONEN!

NED MED DEN KONTRA-REVOLUTIONÆRE LØGNEHISTORIE!

LEVE PERUS KOMMUNISTISKE PARTI!

FOLKEKRIGEN VIL UUNDGÅELIGT SEJRE!

VI HILSER HERFRA DEN FREMTIDIGE FØDSEL AF PERUS FOLKEREPUBLIK!

Peru, den 7. oktober 1993