Perus Kommunistiske Partis Centralkomité: “Note om den politiske situation”

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

NOTE OM DEN POLITISKE SITUATION

Centralkomité
Perus Kommunistiske Parti
Juni 1997

Forlaget Røde FaneReproduceret af
Den Røde Fane

NOTE OM DEN POLITISKE SITUATION

Reaktionen fortsætter med forværringen af dets problemer og strid.

Fascismen står ikke i modsætning til præsident absolutismen. Hvad en klike af det bureaukratiske bourgeoisi og nogle sektorer inden for comprador bourgeoisiet i dag fremfører, er den simple overgang fra fascisme til borgerligt demokrati, som førhen.

De siger at Hermoza og Fujimoris regime er et „diktatur”, men vi, vi ved godt at borgerligt demokrati også er en form for diktatur. Fordi det der har eksisteret her i den peruvianske stat, siden afslutningen af forrige århundrede, er et godsejer-bureaukrat diktatur der udtrykker sig i form af en fascistisk eller borgerlig demokratisk regering (inklusiv mellemliggende former).

Vi må advare folket, fordi reaktionen ønsker at anvende dem til fordel for hver faktions interesse. Folket behøver hverken fascisme eller borgerligt demokrati. Folket behøver et Nyt Demokrati, der er et udtryk for Folkets Diktatur og dette kræver den Gamle Stats ødelæggelse.

På den anden side anvender Hermoza og Fujimoris fascistiske klike grænsestridighederne fremført af Ecuador, for at forsøge at genvinde deres tabte positioner, ved at smæde deres modstandere som anti-patrioter. Når alt kommer til alt, har det aldrig været de væbnede styrker, men folket, der altid har forsvaret grænserne. Det er endnu værre, når vi kender den nuværende klikes folkemorderiske og landsudsælgende indre. De returnerer de ecuadorianske krigsfanger, næsten med militær ære. Mens de retsforfølger, torturerer og myrder folkets sønner og døtre, selv medlemmer af deres egen hær, som i tilfældet med agenten fra SIE (Hærens Efterretningstjeneste) der blev parteret og en anden der blev tortureret så hun blev invalid.

Vi må forsætte med at afsløre Hermoza og Fujimoris demagogiske misbrug, når de deler brødkrummer ud til folket under påskud af at „bekæmpe fattigdom”, ved i grunden at sigte mod at dæmpe de folkelige protester og vinde stemmer for genvalget af „Marionetten”. Alt dette indenfor yankee-strategien om den såkaldte „lav-intensitetskrig” (den vilde opførelse af landeveje er indenfor denne plan).

Mens problemerne og striden indenfor reaktionen således skærpes, gør den revolutionære situation fremskridt i folkets skød. Der er blevet skabt vigtige mobiliseringer af masserne i Lima og andre byer imod den fascistiske, folkemorderiske og landsudsælgende regering. Men her må vi differentiere og se at det hovedsagelige og vigtigste er udviklingen af oppositionen, forkastelsen og fordømmelsen af det fascistiske regime ledet af Hermoza, en opposition der vokser mere og mere.

Dette er et aspekt, mens det andet aspekt er det bureaukratiske bourgeoisis, såvel som andres, ønske om at kanalisere denne folkelige protest så folket bliver et halehæng til dem.

Vi må afsløre det nuværende fascistiske regime, der er den hovedsagelige fjende, såvel som de opportunister der forsøger at misbruge den folkelige kamp. Vi må ikke gøre os selv til halehæng for nogen af storbourgeoisiets faktioner, men udvikle vor egen vej, den demokratiske vej, folkets vej, med Folkekrigen som den hovedsagelige form for kamp, ved at koordinere den med de andre former for kampe der udvikler folkemasserne.

Folkekrigen forsætter sin udvikling. Offensiven i maj var meget slagkraftig på landet og i byerne, især Ayacucho.

Juni, 1997 CentralkomitePerus Kommunistiske Parti