Perus Kommunistiske Partis Centralkomité: “Overvind krumningen ved at udvikle folkekrigen!”

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!

Centralkomité
Perus Kommunistiske Parti
September 1995

Forlaget Røde FaneReproduceret af
Den Røde Fane

OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!

(Skema)

 • CITATER
 • NY PLAN: Er en del af den VI. Store Militære Plan.
 • POLITISK STRATEGI: AT EROBRE DEN POLITISKE MAGT.
 • MILITÆR STRATEGI: FOLKEKRIG. “TAG GUERILLAKRIGEN SOM DET GRUNDLÆGGENDE, MEN MIST IKKE MULIGHEDEN FOR AT UDFØRE MOBILKRIG NÅR BETINGELSERNE ER GUNSTIGE”. FORBERED OPSTANDE I BYERNE.
 • OPBYGNINGSSTRATEGI: OPBYG MAGTENS EROBRING MIDT I FOLKEKRIGEN.
 • IDEOLOGISKE OG POLITISKE GRUNDLAG.
  Tag alt det som før er blevet forelagt af FORMAND GONZALO OG CENTRALKOMITEEN som politisk grundlag, i særdeleshed på det III. PLENUM OG CENTRALKOMITEENS ARBEJDSMØDER; såvel som dokumentet IMOD DET FOLKEMORDERISKE OG LANDSUDSÆLGENDE DIKTATUR, FASTHOLD FOLKEKRIGEN! Analyser Fujimoris tale1; som kort sagt fremlægger en gentagelse af det han allerede har gjort under hans første regering, indenfor reaktionens tre opgaver og indenfor imperialismens, hovedsageligt yankee-imperialismens, og de væbnede styrkers plan.
 • DOKUMENTER TIL STUDIER.
 • NOTER TIL EVALUERING AF DEN STORE AFSLUTNING.
 • TAG DE FØLGENDE SPØRGSMÅL I BETRAGTNING:
  • FOLKEKRIG.
  • OPBYGNING.
  • TO-LINIE KAMP.
 • OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
 • MÅL:
  1. Overvind krumningen.
  2. Bekæmp reaktionens og imperialismens plan.
  3. Knus løgnehistorien om “pacificering”.
  4. Knus den højre-opportunistiske linie, revisionistisk og kapitula-tionistisk.
  5. Læg grundlag for afholdelsen af det IV. PLENUM.
  6. Generel Reorganisering af Partiet.
 • Første Del: OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
  Kronogram: ………………………………………………………………………………………….
 • Anden del: OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
  Kronogram:…………………………………………………………………………………………..
 • FEJRINGER: (Før, under eller efter)
  • 7/10/95. PARTIETS DAG: “Perus Kommunistiske Parti, vejledt af marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkning, er den heroiske kæmper der leder revolutionen.”
  • 3/12/95. FORMAND GONZALOS FØDSEL OG FOLKEBE-FRIELSESHÆRENS DAG: “Hvad er Folkekrig? Folkekrig til Kommunismen.”
  • 26/12/95. FORMAND MAO TSETUNGS FØDSEL: “Marxismen-leninismen-maoismen, er den nye, tredje og højere etape af marxismen.”
  • 1/5/96. LEVE DET INTERNATIONALE PROLETARIAT!
  • 17/5/96. OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
 • HOLDNING:
  • Intet er umuligt for dem der tør at bestige højderne!
  • Vær reaktionen overlegen!
  • Intet og ingen kan standse os: Hverken imperialismen, reaktionen, revisionismen eller naturen!

UDVIKLING

OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!

 • CITATER:

1. “Dette, om den ideologiske og politiske linie er korrekt eller ikke korrekt, afgør alt. Når partiets linie er korrekt, vil vi få alt; hvis vi ikke har mennesker, vil vi få dem. Hvis vi ikke har våben, vil vi få dem, hvis vi ikke har politisk magt, vil vi få den. Men hvis den politiske linie ikke er korrekt, vil vi miste alt det vi har opnået.”

2. “At erobre magten ved hjælp af væbnet magt, at afgøre spørgsmålet ved hjælp af krig, dette er den centrale opgave og den højeste form for revolution. Dette marxistiske-leninistiske revolutionsprincip har universel gyldighed, for Kina og for alle andre lande.”
Formand Mao, Selected Works, vol. 4, p. 219.

3. “I Kina er krigen den vigtigste form for kamp og hæren den vigtigste form for organisation. Andre former såsom masseorganisation og massekamp er ligeledes af yderste vigtighed og helt uundværlige og må under ingen omstændigheder overses, men deres formål er at tjene krigen. Før udbruddet af en krig er al organisation og kamp en forberedelse til krigen som i perioden fra 4. maj-bevægelsen af 1919 til 30. maj-bevægelsen af 1925. Efter at en krig er brudt ud, er al organisation og kamp koordineret med krigen enten direkte eller indirekte.”
Formand Mao, SW, vol. 2, p. 221.

4. “Uden væbnet kamp ville proletariatet og det kommunistiske parti ikke have noget ståsted overhovedet i Kina, og det ville være umuligt at fuldføre nogen revolutionær opgave.”
Formand Mao, SW, vol. 2, p. 222.

5. “Vi har lært, at uden væbnet kamp ville hverken proletariatet, folket eller det kommunistiske parti overhovedet have nogen anseelse i Kina, og at det ville være umuligt for revolutionen at sejre. I disse år er udviklingen, konsolideringen og bolsjeviseringen af vort parti fortsat midt i revolutionære krige; uden væbnet kamp ville det kommunistiske parti bestemt ikke være, hvad det er i dag. Kammeraterne overalt i partiet må aldrig glemme denne erfaring, som vi har betalt med blod.”
Formand Mao, SW, vol. 2, p. 292.

6. “Ifølge den marxistiske teori om staten, er hæren statsmagtens hovedbestanddel. Den, der ønsker at erobre og beholde statsmagten, må have en stærk hær. Nogle mennesker latterliggør os som tilhængere af “krigens almægtighed”. Ja, vi er tilhængere af den revolutionære krigs almægtighed; det er noget godt, ikke noget dårligt, det er marxistisk. Det Russiske Kommunistiske Partis geværer skabte socialisme. Vi vil skabe en demokratisk republik. Erfaringer fra klassekampen i imperialismens epoke fortæller os, at kun ved geværets magt kan arbejderklassen og de arbejdende masser besejre det væbnede borgerskab og de væbnede godsejere; i denne forstand kan vi sige, at kun med geværer kan hele verden forandres.”
Formand Mao, SW, vol. 2, p. 225.

7. “Den Røde Hærs operationer antager karakter af kontra-kampagner imod ‘omringning og tilintetgørelse’. For os betyder sejr hovedsageligt sejr i kampen imod ‘omringning og tilintetgørelse’, dvs. strategisk sejr og sejre i kampagner. Kampen imod hver ‘omringning- og tilintetgørelses’-kampagne udgør en kontra-kampagne, som sædvanligvis omfatter adskillige eller endog snesevis af store og små slag. Selv om vi har vundet mange slag, kan vi ikke tale om strategisk sejr eller om sejr i kontra-kampagnen som helhed, før en ‘omringnings- og tilintetgørelses’-kampagne er blevet fuldstændigt knust. Historien om den Røde Hærs ti års krig er historien om kontra-kampagner imod ‘omringning og tilintetgørelse’.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 200.

8. “Offensiv og defensiv kamp anvendes både i fjendens ‘omringnings- og tilintetgørelses’-kampagner og i den Røde Hærs kontra-kampagner, og her er der ingen forskel fra nogen anden krig, gammel eller moderne, i Kina eller andetsteds. Det særlige karakteristiske træk ved den kinesiske borgerkrig er imidlertid den gentagne vekslen mellem de to former over et længere tidsrum. I hver ‘omringnings- og tilintetgørelses’-kampagne anvender fjenden offensiven over for den Røde Hærs defensiv, og den Røde Hær anvender defensiven over for fjendens offensiv; dette er det første udviklingstrin i kontra-kampagnen imod ‘omringning og tilintetgørelse. Derefter anvender fjenden defensiven over for den Røde Hærs offensiv, og den Røde Hær anvender offensiven over for fjendes defensiv; dette er det andet udviklingstrin i kontra-kampagnen. Enhver ‘omringnings- og tilintetgørelses’-kampagne består af disse to udviklingstrin, og de skifter igennem lang tid.
Med gentagen vekslen over en lang periode mener vi gentagelsen af dette krigsmønster og disse kampformer. Dette er en indlysende kendsgerning for enhver. En ‘omringnings- og tilintetgørelses’-kampagne og en kontra-kampagne imod den – således er krigens gentagne mønster. I hver kampagne består vekslen af kampformerne af det første udviklingstrin, hvor fjenden anvender offensiven mod vor defensiv og vi møder fjendens offensiv med vor defensiv og af det andet udviklingstrin, hvor fjenden anvender defensiven mod vor offensiv, og vi møder fjendens defensiv med vor offensiv”.
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 201.

9. “2. Revolutionens subjektive kræfter er virkelig blevet kraftigt svækkede siden revolutionens nederlag i 1927. De tilbageblevne kræfter er meget små, og de kammerater, der kun vurderer ud fra overfladen, var naturligvis pessimistiske. Men hvis vi vurderer det væsentlige indhold, er det en helt anden snak. Her kan vi bruge det gamle kinesiske udtryk: ‘En enkelt gnist kan tænde en steppebrand’. Men andre ord, vore kræfter vil, skønt små i øjeblikket, vokse meget hurtigt. Under de nuværende forhold i Kina er deres vækst ikke alene mulig, men virkelig uundgåelig.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 119.

10. “Med undtagelse af nogle få kapitler, bærer ethvert mere betydningsfuldt afsnit af revolutionsanalerne fra 1848-1849 overskriften: Revolutionens nederlag. Hvad der bukkede under i disse nederlag var ikke revolutionen. Det, der bukkede under, var de førrevolutionære, traditonsbestemte vedhæng, resultater af sociale forhold, som endnu ikke havde tilspidset sig til skarpe klassemodsætninger – personer, illusioner, forestillinger og projekter, som det revolutionære parti før Februarrevolutionen ikke var fri for, og som ikke februarsejren, men kun en række nederlag kunne befri det for. Kort sagt: Det var ikke ved sin umiddelbare tragikomiske resultater at det revolutionære fremskridt banede sig vej, men omvendt ved at skabe en sluttet, mægtig kontrarevolution, ved at skabe en modstander, ved hvis bekæmpelse omvæltningspartiet først modnedes til et virkeligt revolutionært parti.”
Valg, Nej! Folkekrig, Ja! (C. Marx), spsk. udg. s. 69/70.
Marx og Engels, Udvalgte Skrifter, Bd. 1, s. 133.

11. ” …….., men samtidig er de væsentligste forudsætninger for at støtte kampen i byerne og fremskynde væksten af den revolutionære flodbølge, specielt udviklingen af kampen på landet, oprettelsen af rød politisk magt i små områder og skabelsen og udvidelsen af den Røde Hær.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 122.

12. ” ……..: kun koncentrerede styrker vil sætte os i stand til at udslette relativt store fjendtlige enheder og besætte byer. Kun efter at vi har udslettet relativt store fjendtlige enheder og besat byer, kan vi rejse masserne i stor målestok og oprette politisk magt, der strækker sig over et antal sammenhængende amter. Kun sådan kan vi øve udstrakt pres (hvad vi kalder ‘at udvide vor politiske indflydelse’), og effektivt bidrage til at fremskynde dagen for den revolutionære flodbølge.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 123.

13. “Med hensyn til at fordele vore styrker i et større område er det kun muligt at gøre det ud fra de to betingelser, at omstændighederne er relativt gunstige, og at de ledende organer er rimeligt stærke.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 125.

14. “jo mere ugunstige omstændigheder, jo større er behovet for at koncentrere vore styrker og for at lederne er beslutsomme i kamp, for kun således kan vi opnå indre enhed mod fjenden. Kun under gunstige omstændigheder er det tilrådeligt at opdele vore styrker til guerilla-aktioner, og det er kun da, at lederne ikke behøver at blive hos styrkerne hele tiden, som de skal under ugunstige omstændigheder.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 123.

15. “Anvend metoden med at rykke frem i bølger for at udvide de stabile baseområder; anvend metoden med at cirkle omkring, når man forfølges af en stærk fjende.”
Formand Mao, SW, vol. 1, p. 124.

16. “……, revisionismen er bourgeoisiets forpost i proletariatets rækker og derfor splitter og deler de den kommunistiske bevægelse og de kommunistiske partier, derfor splitter og deler de fagforeningsbevægelsen og den folkelige bevægelse”.

“Revisionismen er helt klart en kræftsvulst, en kræftsvulst som må bortfejes uforsonligt, ellers kan vi ikke fremme revolutionen; og husk hvad Lenin sagde, sammenfattende, man må smedes i to spørgsmål, smedes i den revolutionære vold og smedes i den uforsonlige kamp imod opportunisme, imod revisionisme.”

“Revisionismen har allerede tabt spillet, resten er et spørgsmål om tid. Problemet er allerede defineret, skidtet er begyndt at blive bortfejet, brændt. Jeg gentager, det er et spørgsmål om tid. De begyndte allerede at tabe spillet for mange år siden. Og hvis vi går længere tilbage, til begyndelsen, har de tabt spillet fra det øjeblik hvor de blev revisionister, fordi spillet er tabt fra det øjeblik hvor de opgiver principperne……..”
Interview med Formand Gonzalo, spsk. udg. s. 15/16/17.

17. “Skabe problemer, slå fejl, skabe problemer igen, slå fejl endnu engang til deres dommedag; sådan er imperialisterne og de reaktionæres logik verden over, når de beskæftiger sig med folkets sag, og de vil aldrig gå imod denne logik. Dette er en marxistisk lov. Når vi siger, at ‘imperialismen er grådig’, så mener vi, at dens væsen aldrig vil ændre sig, at imperialisterne aldrig vil lægge deres slagterknive fra sig, at de lige til deres dommedag aldrig vil blive Buddhaer.”

“Kæmpe, slå fejl, kæmpe igen, slå fejl igen, kæmpe igen… lige til de sejrer, det er folkets logik, og heller ikke de vil gå imod denne logik. Dette er en anden marxistisk lov. Det russiske folks revolution fulgte denne lov, og det har det kinesiske folks revolution ligeledes gjort.”
Kast illusionerne bort, forbered Jer til kampen. (August 1949).
Formand Mao, SW, vol. 4 p. 428.

18. “Eksistensen af alvorlige svagheder i modstandskrigen kan føre til mange tilbageslag, retræter, indre splittelse, forræderi, midlertidige og delvise kompromisser og andre sådanne tilbageslag. Derfor må man forstå, at krigen vil være en vanskelig og langvarig krig. Men vi er overbevist om, at gennem partiets og hele folkets anstrengelser vil den modstand, der allerede er begyndt, overvinde alle forhindringer og fortsat gøre fremskridt og udvikles.”
Formand Mao, SW, vol. 2, p. 121.

19. “Vi er her under disse omstændigheder, nogle tror at det er et stort nederlag, de drømmer, vi siger til dem drøm videre. Det er kun en krumning, intet andet! En krumning på vejen. Vejen er lang, men vi vil nå frem og vi vil sejre! I skal nok se det, I skal nok se det.”
Formand Gonzalos tale, 24. sep. 1992.

20. “Man leger ikke med opstanden, man leger ikke med revolutionen; men når man hejser opstanden, når man tager våben op, sænker man ikke fanen; man holder den højt sejrrigt indtil triumfen uden nogensinde at sænke den. Således lærte han os det og det: Ligegyldigt hvor meget det vil koste os! Godt, således har Marx bevæbnet os; ligesom Lenin og hovedsageligt Formand Mao Tsetung lærer os hvad det vil sige at betale prisen, hvad det vil sige at tilintetgøre for at bevare, hvad det vil sige at holde fanen højt, hvad der end sker.”
Interview med Formand Gonzalo, spsk. udg. s. 62.

21. “Er vi gået gennem svære øjeblikke? Ja, men hvad har virkeligheden vist os? At hvis man står fast, hvis vi fastholder politikken som befaler, hvis man fastholder den politiske strategi, hvis man fastholder den militære strategi, hvis vi har en klar og defineret plan, så kan vi gøre fremskridt, og være i stand til at konfrontere ethvert blodbad….”
Interview med Formand Gonzalo, spsk. udg. s. 62.

22. “FOLKEKRIGEN VIL UUNDGÅELIGT SEJRE!”

 • NY PLAN: Er en del af den VI. Store Militære Plan
 • POLITISK STRATEGI: AT EROBRE DEN POLITISKE MAGT.
 • MILITÆR STRATEGI: FOLKEKRIG. TAG GUERILLAKRIGEN SOM DET GRUNDLÆGGENDE, MEN MIST IKKE MULIGHEDEN FOR AT UDFØRE MOBILKRIG NÅR BETINGELSERNE ER GUNSTIGE. FORBERED OPSTANDE I BYERNE.
 • OPBYGNINGSSTRATEGI: OPBYG MAGTENS EROBRING MIDT I FOLKEKRIGEN.
 • IDEOLOGISKE OG POLITISKE GRUNDLAG.

Tag alt det som før er blevet forelagt af Formand Gonzalo og Centralkomiteen som politisk grundlag, i særdeleshed på det III. Plenum og Centralkomiteens arbejdsmøder; såvel som dokumentet: Imod det folkemorderiske og landsudsælgende diktatur, fasthold Folkekrigen!

Analyser Fujimoris tale1; som kort sagt fremlægger en gentagelse af det han allerede har gjort under hans første regering, indenfor reaktionens tre opgaver og indenfor imperialismens, hovedsageligt yankee-imperialismens, og de væbnede styrkers plan.

 • DOKUMENTER TIL STUDIER.
 • Om Langvarig Krig. Formand Mao, Udvalgte Værker, Bd. 2, s. 92-111, punkterne 1-34.
 • Seks Militære skrifter. Formand Mao, spsk udg. s. 205-248.
 • Det Store Strategiske Koncept.
 • Den Tåbelige Gamle Mand der Flyttede Bjergene. Formand Mao, UV. Bd. 3, s. 214-216.
 • Disciplinens tre hovedregler og de otte forholdsregler. Citater fra Formand Mao, s. 240-241.
 • Fem artikler af Formand Mao.
 • Vor Position.
 • Strategiske Problemer i Kinas Revolutionære Krig. Formand Mao, UV. Bd. 1, s. 153-215.
 • Strategiske Problemer i Guerillakrigen mod Japan. Formand Mao, UV. Bd. 2, s. 82-86, kapitel VIII og s. 66-73.
 • Citater fra Formand Mao. Kapitel 12, 13, 9, 10 og 16.
 • Enhed, Dynamik, Seriøsitet og Livlighed.
 • Fire relationer.
 • Problemer i Krigen og Strategien. Formand Mao, UV. Bd. 2, s. 177-191.
 • Nye Opgaver og Nye Styrker. Lenin.
 • Dokumentet: Imod det folkemorderiske og landsudsælgende diktatur, fasthold Folkekrigen!
 • NOTER TIL EVALUERING AF DEN STORE AFSLUTNING.

Folkekrigen udvikler sig imod vind og strøm og afsluttede sejrrigt i juli2 den første del af Den Store Plan for at Opbygge Magtens Erobring! Til Forsvar for Førerskabet, imod det folkemorderiske diktatur! og lagde grundlag for udviklingen af den anden del, som skal ledes af parolen:

OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!

Endnu engang er landet blevet rystet af folkekrigens brændende flammer, lige fra Hovedregionen til selve hovedstaden, Metropolitan Komiteens område. Således besejrede vi i Ayacuchos Zone Komite de folkemorderiske og landsudsælgende væbnede styrkers ondsindede “omringelses- og tilintetgørelses”-kampagner, man drog igennem baserne 7 og 14 og agiterede og mobiliserede masserne ved at udvikle overtagelsen af biler på strækningen Ayacucho-San Francisco og tilintetgøre hirden(3 i Ccano; i Yanamonte blev en traktor fra den gamle stat saboteret og en hjord af køer blev konfiskeret for at forsyne den Revolutionære Støttebase “Røde Bastion” og Folkebefrielseshærens styrker med proviant. Denne aktion blev komplementeret med bagholdsangreb, tilintetgørelse og plagen af fjendens baser som er placeret i den Revolutionære Støttebase 33 (ved Ene-floden). Således udførte Cangallo-Fajardo Zone Komiteen en storslået aktion i La Mar, Vilcashuaman, Cangallo, for næsen af oprørsbekæmpelsesbasen, for senere at konfiskere mere end 30 kasser dynamit og en radiosender. Alt dette imens Huancavelica Zone Komiteen udfoldede et rystende baghold i Supaymayo-Lachoc, hvor 9 politifolk (blandt dem en major) blev tilintetgjort og hvor samme antal HK-rifler blev konfiskeret. Til alt dette skal tillægges de glimrende baghold udfoldet i Huallagas Regional Komite, hvor over 50 medlemmer af de specielle styrker (“kommandosoldater”) blev tilintetgjort og hvor der blev erobret et MAG-maskingevær, en RPG-raketkaster og over 30 stk. FAL-, M-16- og AKM-rifler og en radiosender. I Lima udførte Metropolitan Komiteen og Socorro Popular(4 nogle hårdtslående bilbombe-angreb imod Turisthotellet María Angola og imod lakajen, kongresmedlem Joy Way. Disse er blot nogle fremtrædende aktioner indenfor de offensiver som blev udfoldet i juli måned, for der var også andre i nord-, syd- og midt-Peru, såsom bagholdet i Pichanaki.

På grund af alt dette siger vi, at vor plan er blevet afsluttet sejrrigt, således blev også 15. årsdagen for den uovervindelige Folkekrig fejret, ved at knuse det rådne sludder, som de folkemorderiske og landsudsælgende Hermoza Rios og Fujimori lukkede ud: de sagde flere gange at “i juli 95 vil den Lysende Sti være tilintetgjort”. Endnu engang blev de besejret og de var nødt til at sluge deres sorte opkast og det samme er sket med de revisionister og kapitulanter fra den højre-opportunistiske linie, som i en sort spådom i 1993 sagde at folkekrigen ikke kunne opretholdes “fordi betingelserne ikke er tilstede”.

Det er vigtigt inderligt at hilse og være opmærksom på det usædvanlige Heltemod og den Store Fasthed i at udholde lidelser og opofrelser, der er blevet udvist fra Støttebasernes side. Masserne er et eksempel for hele det peruvianske folk og fortjener al vor respekt og beundring, fordi sammen med Folkebefrielseshæren og Perus Kommunistiske Parti kæmper de hårdt side om side, for at fastholde den Nye Magt uanset prisen; ved at udvikle en ny økonomi, ny politik og en ny kultur.

Således hilser vi de heltemodige partimedlemmer fra Perus Kommunistiske Parti og kæmperne fra Folkebefrielseshæren, der ved at sætte politikken som befaler, og ved altid at lade sig vejlede af marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkningen, erobrer sejr på sejr, ved at overvinde alle vanskeligheder, ved altid at holde folkekrigens fane højt, ved altid at bekæmpe imperialismen, reaktionen og revisionismen.

 • TAG DE FØLGENDE BETINGELSER I BETRAGTNING:
 • FOLKEKRIG:

Skal udvikles ved at tage den militære linie og hele erfaringen fra mere end 15 års sejre og modgang, især i landområderne, som grundlag, ved at give stor opmærksomhed til styring af kampagnerne (fjendtlige kampagner indenfor strategien af den såkaldte “lav-intensitets krig”, indenfor hvilken de er dens hovedform og som komplementeres med befolkningskontrol, civil kontrol og “efterretnings”-arbejde, hvilket indbefatter psykologiske operationer) og kontra-kampagnerne der er Borgerkrigens hovedform, vor offensiver og modoffensiver konkretiseres indenfor denne kontekst og ikke udenfor, ved altid at tage den nationale politiske situation og hver Komites specifikke situation i betragtning; uden at undervurdere eller overvurdere fjenden. (se Strategiske Problemer i Guerilla Krigen mod Japan, Kapitel VII. og IV.). Dette ved at anvende det Store Strategiske Koncept.

Hvad angår byerne fastholder vi kriteriet om en enhedsfolkekrig men med den specifikation, i denne periode, at udfolde en gradvis fremgang ved at søge at smelte Folkekrigen sammen med proletariatets klassekamp og folkemasserne fra kvartererne og slumkvartererne, ved til hver en tid at håndtere de to bakker5 og lægge grundlag for opstanden.

 • OPBYGNING:

Udfold en Generel Reorganisering af Partiet, ved at knuse revisionismen.

I landområderne har de i lang tid udfoldet en korporativ militarisering, som forsøger at underkue bondemasserne og derfor vil vi kun med væbnet kamp og politisk mobilisering være i stand til at inkorporere dem i folkekrigen, ved lidt efter lidt at bortfeje kontrollen og det tryk som de repressive styrker og hirden udøver imod dem. (Genbosættelse uden repressive styrker! Genbosættelse uden hirden! Civilt forsvar er kriminelt forsvar!)

I byerne har denne regering stablet en næsten fascistisk politikontrol på benene, som styres af de væbnede styrker, dette skal afsløres og bortfejes. Derfor kræver det at give stor opmærksomhed til forholdet mellem åbent og hemmeligt arbejde, ved at sigte mod at udvikle det hemmelige arbejde. I alt skal vi være: Reaktionen overlegne!

 • TO-LINIE KAMP:

Udvikle to-linie kampen imod den højre-opportunistiske linie, revisionistisk og kapitulationistisk.

Dokumenter som skal studeres: Kampen mod Revisionismen af Lenin og Den Proletariske Revolution og Khrustjofs revisionisme.

 • OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
 • MÅL:
 1. Overvind krumningen.
 2. Bekæmp reaktionens og imperialismens plan
 3. Knus løgnehistorien om “pacificering”.
 4. Knus den højre-opportunistiske linie, revisionistisk og kapitu-lationistisk.
 5. Læg grundlag for afholdelsen af det IV. PLENUM.
 6. Generel Reorganisering af Partiet.
 • Første del: OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
  Kronogram …………………………………………………………………………………….
 • Anden del: OVERVIND KRUMNINGEN VED AT UDVIKLE FOLKEKRIGEN!
  Kronogram …………………………………………………………………………………….
 • FEJRINGER:

……………………………………
…………………………………….
…………………………………….

 • HOLDNING:

Intet er umuligt for dem der tør at bestige højderne!
Vær reaktionen overlegen!
Intet og ingen kan standse os: Hverken imperialismen, reaktionen, revisionismen eller naturen!

Peru, september 1995.

Centralkomite

PERUS KOMMUNISTISKE PARTI

Oversættelsesnoter:
1) Hans tale fra den 28. juli 1995, i anledning af hans tiltrædelse som præsident i hans anden embedsperiode.
2) 1995.
3) Hirden: en slags “selvforsvarsgrupper” organiseret og bevæbnet af den gamle peruvianske stat.
4) Socorro Popular: en af PCP’s skabte organisationer.
5) De to bakker: revolution og kontra-revolution.