VÆRKER AF DEN STORE V. I. LENIN

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

VÆRKER AF DEN STORE VLADIMIR ILJITJ LENIN