VÆRKER AF VORE GRUNDLÆGGERE MARX OG ENGELS

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

VÆRKER AF VORE GRUNDLÆGGERE KARL MARX OG FRIEDRICH ENGELS